Politica de confidențialitate

privind prelucrările de date cu caracter personal efectuate de Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism, prin intermediul website-ului director.autismromania.ro („Website-ul”)

1. INTRODUCERE

Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism cunoaște importanța datelor personale, se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora și garantează că datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și cu respectarea cerințelor legale prevăzute Legea nr. 190/2018 privind măsurile de aplicare a GDPR sau oricăror dispozitii legale aplicabile.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este acela de a vă explica ce date cu caracter personal prelucrăm (utilizăm, colectăm, transferăm etc.) prin intermediul Website-ului, motivul prelucrării, modalitatea prin care le prelucram, drepturile dvs. în temeiul GDPR, modalitatea prin care vă puteți exercita aceste drepturi, precum și pentru a vă transmite informațiile obligatorii prevăzute de GDPR.

Indiferent de natura și scopul interacțiunii cu Website-ul, prin utilizarea lui ne confirmați că sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate și că îndepliniți condițiile legale pentru vă da consimțământul în mod valabil (i.e. vârstă, discernământ, autorizarea reprezentantului legal etc.).

In situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau nu îndepliniți condițiile legale pentru a vă exprima în mod valabil acordul, avem rugamintea de a nu accesa si utiliza Website-ului.

2. DESPRE Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism ȘI MODUL DE OPERARE AL WEBSITE-ULUI

Website-ul este operat și gestionat de către Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism, cu sediul în Calea Griviței Nr 71, București, România, reprezentată legal de către doamna Liuba Iacoblev – președinte, Operator de date cu caracter personal colectate prin intermediul acestui Website.

Activitatea principală a Asociației Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism constă în ajutorarea părinților copiilor cu autism.

Pentru a vă informa cu privire la prelucrările efectuate de Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism asupra datelor personale care vă privesc, va rugăm sa citiți această Politică de confidențialitate și, pentru alte detalii, vă rugăm să ne adresați orice întrebare la datele de contact menționate mai jos:

3. DATE DE CONTACT Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism

Nr. telefon: +40731816880

Email: office@autismromania.ro

Persoană de contact: Liuba Iacoblev

4. PERSOANA VIZATĂ

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), dvs., persoana fizică beneficiară a informațiilor prezentate pe acest website, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii, vizitatorul sau utilizatorul website-ului sunteti „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru mai multe detalii privind drepturile dvs., în calitate de „persoana vizata”, citiți secțiunile 12 și 13.

5. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII

Atunci când navigați pe Website-ul nostru, ne puteți comunica datele personale mentionate mai jos, pe care le colectăm direct de la dvs.:

Datele din formularul de contact:

 • nume și prenume
 • adresă e-mail
 • număr de telefon
 • orice alte informații suplimentare furnizate de dvs.

Notă. Vă informăm că, pentru a vă putea răspunde la mesajul transmis prin intermediul formularului de contact, este necesar să ne comunicați datele de contact (cum ar fi adresa de e-mail și/sau numărul de telefon). Informațiile transmise ne sunt necesare pentru a identifica subiectul la care faceți referire sau pentru a formula un răspuns cât mai complet si relevant la întrebările trimise.

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară.

6. COLECTARE AUTOMATĂ DE DATE

În unele cazuri, este posibil ca Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism să colecteze automat prin intermediul Website-ului o serie informații, ce vă pot identifica în mod indirect. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la Website.

Astfel, în timpul navigării pe Website, Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism ar putea stoca și prelucra ulterior anumite informații ale utilizatorului Website-ului. Aceste informații vor fi sub forma unor fișiere „Cookie” sau fișiere similare. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați Politica privind utilizarea modulelor cookie.

7. SCOPURILE PENTRU CARE COLECTĂM DATELE DVS.

In ceea ce privește datele cu caracter personal colectate prin formularul de contact (menționate la punctul 5), scopurile prelucrării includ:

 • contact/comunicare cu voluntari, donatori și beneficiari existenți sau potențiali
 • răspuns la solicitările primite direct de la utilizatori
 • soluționarea cererilor privind exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR

În ceea ce privește datele cu caracter personal colectate prin completarea formularului de donație (menționate la punctul 5), scopurile prelucrării includ procesarea plății și efectuarea tranzacției. Dacă alegeți să ne sprijiniți printr-o donație, utilizând formularul de pe site, noi nu vom colecta niciun fel de date despre dvs și nici nu le vom păstra, Paypal fiind cel care o va face potrivit politicilor proprii pe care le poți consulta aici. Atât în cazul donațiilor prin Paypal, cât și a celor prin bancă, noi avem acces la datele pe care ni le pun aceste entități la dispoziție, dar nu vom realiza prelucrări proprii decât în scop de raportare financiar-contabilă, în temeiul juridic al unor obligații legale, atunci când acestea există.

 8. LEGALITATEA PRELUCRĂRILOR DE DATE PERSONALE

Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de către Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism pe baza următoarelor temeiuri juridice:

In ceea ce privește datele cu caracter personal colectate prin formularul de contact (menționat la punctul 5), temeiurile juridice ale prelucrării includ:

a) Art 6, alin (1), lit. a din GDPR – consimțământul liber exprimat al persoanei vizate; 

b) Art 6, alin (1), lit. f din GDPR – interesul legitim al Asociației Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism de a lua legătura cu utilizatorii săi;

c) Art 6, alin (1), lit. c din GDPR – obligațiile legale ale Asociației Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism de a da curs cererilor persoanelor vizate.

9. INFORMAȚII REFERITOARE LA STOCAREA DATELOR PERSONALE

Durata de stocare a datelor personale transmise prin intermediul formularului de contact, durata de păstrare este de 2 ani de la ultima corespondență cu dumneavoastră, după care vor fi șterse prin proceduri specifice sau până în momentul în care vă exercitați dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat) sau dreptul de opoziție, comunicat pe adresa de e-mail office@autismromania.ro.

Putem păstra datele dumneavoastră și ulterior termenului menționat mai sus, în format anonimizat (care nu vă mai identifică), în scopuri statistice sau pentru cercetare. De asemenea, în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

Va rugăm să aveți în vedere urmatoarele:

 • exactitatea datelor personale pe care le furnizați către Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism se află în responsabilitatea dumneavoastră. Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism nu verifică datele transmise și nu intenționează să solicite alte informații pentru a vă identifica. Datele pe care le furnizați către Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism sunt folosite ca atare.
 • în anumite situații, în special când există o obligație legală a Asociației Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism sau când sunt solicitate servicii care se referă la o anumită persoană fizică, unele date cu caracter personal trebuie validate pentru a putea fi oferite serviciile solicitate (ex. în situația transmiterii unei cereri de acces la date, potrivit celor precizate la art. 15 din GDPR). În acest caz, e posibil să fie solicitată prezentarea unor documente care atestă identitatea persoanei vizate sau copii de pe acestea.
 • în prelucrările de date personale prin intermediul Website-ului nu există un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, așa cum este menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR.

10. SECURITATEA PRELUCRĂRILOR DE DATE PERSONALE

Toate informațiile personale pe care le prelucrăm prin intermediul Website-ului sunt păstrate pe servere securizate și pot fi accesate doar de către persoane autorizate.

Vă asigurăm că, pentru prelucrarea datelor personale care vă privesc, Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism a alocat toate resursele necesare și disponibile în vederea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestor date, dintre care amintim:

 • Folosirea de echipamente de securizare a accesului la rețea, precum și a unor componente specifice de protecție de tip anti-virus pentru evidențele informatizate;
 • Aplicarea regulată de patch-uri și upgrade-uri pentru componentele software/hardware implicate în prelucrarea datelor personale;
 • Acces restricționat la datele cu caracter personal;
 • Testare periodică e eficacității măsurilor de securitate aplicate.

Deși luăm măsurile necesare pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați, precizăm că transmiterea de informații prin intermediul rețelei publice Internet nu poate fi garantată drept sigură (există conexiuni de rețea intermediare care nu se află sub controlul nostru, cum ar fi furnizorul local de servicii de Internet).

11. CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE

De regulă, Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism nu partajează informațiile dvs. personale. 

Cu toate acestea, potrivit obligațiilor legale pe care le avem și când ne este solicitat acest lucru, putem furniza datele dumneavoastră către autorități publice investite cu atribuții specifice în domeniul efectuării cercetărilor penale, ordinii și siguranței publice, apărării naționale (cum ar fi poliția, instanțe judecătorești și alte organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Autoritățile/instituțiile publice cărora le sunt furnizate date cu caracter personal înregistrate de Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism au obligația de a efectua prelucrarea datelor cu caracter personal cu respectarea normelor aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal, în conformitate cu scopurile prelucrării.

12. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Prin cererea dvs. transmisă prin e-mail sau prin servicii poștale la adresa de contact de la pct. 3 vă puteți exercita, cu titlu gratuit, următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat. Prezentul document vă informează cu privire la modalitatea în care vă prelucrăm datele personale, în conformitate cu prevederile art. 13 și 14 din GDPR. Dacă doriți și alte informații referitoare la prelucrarea datelor personale, în afara celor precizate aici, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens.

Dreptul de acces la datele personale care vă privesc, colectate direct sau indirect de la dumneavoastră. Potrivit celor precizate în art. 15 din GDPR, aveți dreptul de primi o confirmare cu privire la prelucrarea datelor personale si, după caz, de a fi informat cu privire la: categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, posibili destinatari, durata de stocare, precum și informații referitoare la drepturile dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita o copie a datelor personale care vă privesc.

Dreptul la rectificarea datelor, în situația în care considerați că acestea sunt incorecte sau incomplete (în acest caz, e posibilă solicitarea unor informații suplimentare).

Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat), presupune ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, cu excepțiile prevăzute de lege.

Dreptul de a restricționa procesarea pentru o perioadă limitată, sens în care trebuie să ne solicitați perioada pentru care vreți să vă fie restricționată prelucrarea datelor dvs., și după caz, motivul acestei solicitări.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism și dreptul de a transmite aceste date altui operator. Acest drept poate fi exercitat dacă temeiul legal al prelucrării este consimțământul persoanei vizate sau existența unui contract cu persoana vizată și dacă prelucrarea se realizează prin mijloace automate.

Dreptul de a nu face parte la un proces decizional individual automatizat, inclusiv prin crearea de profiluri. În acest sens, vă informăm că Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism nu desfășoară procese decizionale automatizate care să vizeze aspecte personale ale dvs.

Dreptul de retragere a consimțământului. Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail office@autismromania.ro. Retragerea consimțământului nu va afecta prelucrările efectuate anterior, dar poate determina încetarea prelucrării de date cu caracter personal, dacă nu există un alt temei legitim.

În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile legale menționate anterior, vă informăm că aveți dreptul de a vă adresa în instanță sau de a adresa o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (în acest sens, puteți descărca un formular tip de pe site-ul www.dataprotection.ro).

Notă

 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
 • În situatia in care nu reusim sa va identificam, e posibil să solicitam prezentarea unor documente care atestă identitatea dvs. in calitate de persoană vizată sau copii de pe acestea. Daca dvs. nu ne furnizați informațiile suplimentare solicitate pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

13. DREPTUL PERSOANEI VIZATE DE A SE OPUNE PRELUCRĂRII BAZATE PE INTERESELE LEGITIME

La orice moment aveti dreptul de a va opune prelucrarilor de date cu caracter personal bazate pe interesele legitime, din motive legate de situația dvs. particulara (a se vedea pct. 7 si 8 de mai sus). Vom inceta prelucrarea, cu exceptia situatiei cand putem demonstra ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Prin cererea dvs. transmisă prin e-mail sau prin servicii poștale la adresa de contact de la pct. 3 vă puteți exercita, cu titlu gratuit, dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal.

14. EXERCITATEA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE. ÎNTREBĂRI

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus si pentru a adresa orice alte intrebari privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism, puteti sa trimiteti e-mail la adresa: office@autismromania.ro.

Ulterior, veți primi un mesaj de confirmare că solicitarea dumneavoastră a fost înregistrata, precum și orice alte informații necesare, după caz.

15. SCHIMBĂRI

Având în vedere evoluția continuă a tehnologiilor folosite în domeniul IT&C, modificarea sau completarea posibilă a prevederilor legislative din domeniu, precum și diversificarea în timp a serviciilor oferite de Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism, ne rezervăm dreptul de a adapta această Politică de confidențialitate ori de câte ori va fi cazul. În acest sens, pentru a putea fi la curent cu toate informațiile referitoare la prelucrarea datelor personale care vă privesc, realizată de Asociația Autism România – Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism, vă recomandăm să consultați periodic acest document.

Ultima actualizare: Iulie 2022