COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI TULCEA

din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Tulcea

Comisia pentru Protecţia Copilului din cadrul Direcției Generale de  Asistență Socială și Protecția Copilului  (DGASPC) Tulcea  este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Tulcea, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Informații suplimentare

Condiții de înscriere

Documente necesare în vederea obţinerii certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap:
1. Copie după certificatul de naştere al copilului;
2. Copie după actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali;
3. Ancheta socială, întocmită de specialişti din cadrul primăriilor de domiciliu a copiilor
4. Certificatul medical eliberat de Spitalul Judeţean Tulcea;
5. Fişa psihologică completată de către psihologul care a făcut evaluarea psihologică
6. Fişa medicală sintetică, completată de medicul de familie al copilului
7. Traseul educaţional, completat de specialiştii din unitatea de învăţământ la care este înscris copilul
Părintele/reprezentantul legal al copilului cu dizabilităţi se adresează SERVICIULUI DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂȚI (SECC) Tulcea cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea certificatului de încadrare într-un grad de handicap/orientare şcolară, excepţie făcând doar cazurile noi.

Tip instituție

Publică

Instituție

Altele

Cui se adresează

copilului și/sau familiei

Instituția are servicii /programe

adresate tuturor dizabilităților

Vârstă

Copii 0-6 aniCopii 7-18 ani

Domeniu de activitate

SănătateJuridicAltele

Tip serviciu / program

Altele

Serviciu

Serviciu acreditat

Costuri

Gratuit

Frecvență servicii

Zilnic

Modalitatea de lucru

Față în față

Contactează-ne

Cui se adresează
copilului și/sau familiei
persoanelor cu dizabilități
altele
Instituția are servicii /programe
adresate tuturor dizabilităților
specializate pe autism
altele
Vârstă
Copii 0-6 ani
Copii 7-18 ani
Tineri 19-35 ani
Adulți 35+
Toate vârstele
Domeniu de activitate
Educație (formală, non-formală)
Sănătate
Ocupare/Muncă
Social
Recreere
Juridic
Sport-mișcare
Servicii conexe (ex. psihoterapie, psihopedagogie specială, logopedie ș.a.)
Cultură
Tineret
Altele
Tip serviciu / program
Centru de îngrijire și reabilitare
Centru de zi
Locuință protejată
Serviciu consiliere pentru angajare
Centru/serviciu de consiliere vocațională
Centru/serviciu de formare profesională
Program de terapie ocupațională/abilitare viață independentă
Program de socializare
Grup de suport părinți
Grup de suport tineri/adulți
Centru/serviciu de consiliere psihologică
Program sportiv, mișcare și relaxare
Program cultura-arta-muzica
Atelier protejat
Unitate protejată
Școală specială
Școală profesională specială
Liceu tehnologic special
Întreprindere socială
Altele
Serviciu
Serviciu licențiat
Serviciu acreditat
Costuri
Gratuit
Contra-cost
Ambele
Frecvență servicii
Zilnic
Săptămânal
Periodic
Modalitatea de lucru
Față în față
Online
Mixt

Lasă o recenzie

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *