CJRAE Constanța

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa (C. J. R. A. E.) reprezintă o instituţie de învăţământ specializată în acordarea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice pentru elevi, cadre didactice, părinţi şi membri ai comunităţii, în scopul asigurării accesului la o educaţie de calitate, precum şi asistenţă necesară în acest sens.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa dezvoltă următoarele servicii:
– Servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară, prin Centrul Judeţean de Asistență Psihopedagogică şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică;
– Servicii de terapie a tulburărilor de limbaj şi comunicare, prin Cabinetele Logopedice Interşcolare;
– Servicii de asistență socială, prin asistentul social;
– Servicii de informare şi consiliere pentru cadrele didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;
– Servicii de evaluare și orientare școlară și profesională a copiilor, elevilor și a tinerilor cu CES, prin Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională;
– Servicii de orientare a formării iniţiale şi continue, prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;
– Servicii de terapii specifice, oferite prin Centrul Judeţean de Asistența Psihopedagogică şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică și prin Centrul Logopedic Interșcolar și Cabinetele Școlare Logopedice.

Informații suplimentare

Condiții de înscriere

Documente necesare pentru eliberarea Certificatelor de Orientare Școlară/Profesională :
□ o copie a actului de identitate al copilului (certificatul de naştere și carte de identitate);
□ copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal);
□ o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului); în cazul în care părintele și-a schimbat numele: certificat de căsătorie
□ copie a anchetei sociale de la SPAS/DGASPC de sector; (valabilitatea documentului: 6 luni)
□ o copie a fişei medicale sintetice de la medicul de familie (valabilitatea documentului:1 an)
□ o copie a certificatului medical tip A5 de la medicul de specialitate; (valabilitatea documentului: minim 1 an)
□ o copie a fişei de evaluare psihologică (de la un psiholog clinician atestat la Colegiul Psihologilor) (valabilitatea documentului: 3 luni)
□ fişa psihopedagogică (completat de învățător/diriginte );
□ o copie a foii matricole (cl. I-XII) sau adeverinţă (preșcolar-clasă pregătitoare) care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ, și o adeverință care atestă că elevul/eleva este înscris/ă în clasa respectivă
□ în cazul prelungirii: o copie a Certificatului de orientare şcolară/profesională;
□ în caz special: Certificat de Handicap actualizat
Formularele tipizate se pot descarca aici : http://cjrae.eduhr.ro/index.php/ro/s-o-s-p/56-pentru-p-rin-i-i-reprezentan-i-legali/216-certificat-pentru-copii-cu-cerinte-educationale-speciale-c-e-s

Tip instituție

Publică

Instituție

În comunitate (activități de zi)

Cui se adresează

copilului și/sau familiei

Instituția are servicii /programe

adresate tuturor dizabilităților

Vârstă

Copii 0-6 aniCopii 7-18 aniTineri 19-35 ani

Domeniu de activitate

Educație (formală, non-formală)SănătateAltele

Tip serviciu / program

Grup de suport părințiCentru/serviciu de consiliere psihologicăAltele

Serviciu

Serviciu licențiat

Costuri

Gratuit

Frecvență servicii

Periodic

Modalitatea de lucru

Mixt

Programări

Email programare

Adresă web

Adresă și contact

Adresa

Bulevardul Mamaia 197 Constanța 900540

GPS

44.2001719, 28.6464999

Telefon


Contactează-ne

Program

Luni

8am – 4pm

Marți

8am – 4pm

Miercuri

8am – 4pm

Joi

8am – 4pm

Vineri

8am – 4pm

Sâmbătă

Duminică

Cui se adresează
copilului și/sau familiei
persoanelor cu dizabilități
altele
Instituția are servicii /programe
adresate tuturor dizabilităților
specializate pe autism
altele
Vârstă
Copii 0-6 ani
Copii 7-18 ani
Tineri 19-35 ani
Adulți 35+
Toate vârstele
Domeniu de activitate
Educație (formală, non-formală)
Sănătate
Ocupare/Muncă
Social
Recreere
Juridic
Sport-mișcare
Servicii conexe (ex. psihoterapie, psihopedagogie specială, logopedie ș.a.)
Cultură
Tineret
Altele
Tip serviciu / program
Centru de îngrijire și reabilitare
Centru de zi
Locuință protejată
Serviciu consiliere pentru angajare
Centru/serviciu de consiliere vocațională
Centru/serviciu de formare profesională
Program de terapie ocupațională/abilitare viață independentă
Program de socializare
Grup de suport părinți
Grup de suport tineri/adulți
Centru/serviciu de consiliere psihologică
Program sportiv, mișcare și relaxare
Program cultura-arta-muzica
Atelier protejat
Unitate protejată
Școală specială
Școală profesională specială
Liceu tehnologic special
Întreprindere socială
Altele
Serviciu
Serviciu licențiat
Serviciu acreditat
Costuri
Gratuit
Contra-cost
Ambele
Frecvență servicii
Zilnic
Săptămânal
Periodic
Modalitatea de lucru
Față în față
Online
Mixt

Lasă o recenzie

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *