Centrul “Pelican” Tulcea

Centrul de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever “Pelican”

Centrul de Plasament pentru Recuperarea şi Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever “Pelican” funcționeaza în cadrul D.G.A.S.P.C. Tulcea, este  amenajat conform S.M.O. şi are în vedere particularitățile de vârstă şi individuale ale beneficiarilor care sunt încadraţi în grad de handicap (grav, accentuat, mediu ), tip deficienţă psihică, mentală, asociată, somatică și are capacitatea maximă  de 70 de locuri.
Misiunea Centrului este de a creşte calitatea vieţii beneficiarilor, de a preveni şi combate riscul excluziunii sociale, şi de a promova incluziunea socială a acestora prin acordarea de servicii sociale de tip rezidenţial, pe o perioadă determinată, copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi psihomotorii şi mentale grave, accentuate şi medii, cu vârsta cuprinsă între 1 lună – 18 ani, respectiv 26 de ani dacă îşi continuă studiile, şi cu domiciliul pe raza judeţului Tulcea.

Informații suplimentare

Condiții de înscriere

Copii sunt admişi în baza:
• Sentinţei Civile a Tribunalului Tulcea, care instituie măsura plasamentului copilului, urmare a cererii formulate decătre D.G.A.S.P.C. Tulcea;
• Dispoziţiei de Plasament în Regim de Urgenţă emisă de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Tulcea.
• Hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului.

În urma evaluării complexe, fiecărui copil i se întocmeşte un dosar care cuprinde următoarele acte:
• Documente de identitate pentru copil (certificat de naştere, buletin de identitate – dacă este cazul) şi paşaport (dacă este cazul) toate în original;
• Documente de stare civilă pentru părinţi – copie după buletin sau carte de identitate, copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul), copie după hotărârea de divorţ (dacă este cazul), copie după certificatul de deces (dacă este cazul);
• Acte care să ateste starea de sănătate a copilului (copie) – fişă medicală în original;
• Certificatul de încadrare într-un grad de handicap ;
• Fişă de evaluare psihologică;
• Raport de consiliere psihologică;
• Ancheta socială;
• Hotărâre, sentinţa civilă a tribunalului sau dispoziţie de plasament stabilită în urma evaluării complexe a nevoilor fiecărui copil;
• Adeverinţă şcolară şi caracterizare psihopedagogică (dacă este cazul);
• Certificat de expertiză şi orientare şcolară;
• Planul Individualizat de Protecţie (P.I.P.);
• Contractul cu familia, care se încheie (pentru furnizarea serviciilor cuprinse în P.I.P.) între D.G.A.S.P.C. şi părinţii copilului, dacă nu există prevederi contrarii de ordin legislativ, sau când aceştia lipsesc cu reprezentantul legal al copilului.

Tip instituție

Publică

Instituție

Rezidențială

Cui se adresează

copilului și/sau familiei

Instituția are servicii /programe

adresate tuturor dizabilităților

Vârstă

Copii 0-6 aniCopii 7-18 aniTineri 19-35 ani

Domeniu de activitate

Educație (formală, non-formală)SănătateSocialRecreereServicii conexe (ex. psihoterapie, psihopedagogie specială, logopedie ș.a.)CulturăTineretAltele

Tip serviciu / program

Centru de îngrijire și reabilitareLocuință protejatăProgram de terapie ocupațională/abilitare viață independentăProgram de socializareGrup de suport părințiGrup de suport tineri/adulțiCentru/serviciu de consiliere psihologicăUnitate protejată

Serviciu

Serviciu acreditat

Costuri

Gratuit

Frecvență servicii

Zilnic

Modalitatea de lucru

Față în față

Contactează-ne

Cui se adresează
copilului și/sau familiei
persoanelor cu dizabilități
altele
Instituția are servicii /programe
adresate tuturor dizabilităților
specializate pe autism
altele
Vârstă
Copii 0-6 ani
Copii 7-18 ani
Tineri 19-35 ani
Adulți 35+
Toate vârstele
Domeniu de activitate
Educație (formală, non-formală)
Sănătate
Ocupare/Muncă
Social
Recreere
Juridic
Sport-mișcare
Servicii conexe (ex. psihoterapie, psihopedagogie specială, logopedie ș.a.)
Cultură
Tineret
Altele
Tip serviciu / program
Centru de îngrijire și reabilitare
Centru de zi
Locuință protejată
Serviciu consiliere pentru angajare
Centru/serviciu de consiliere vocațională
Centru/serviciu de formare profesională
Program de terapie ocupațională/abilitare viață independentă
Program de socializare
Grup de suport părinți
Grup de suport tineri/adulți
Centru/serviciu de consiliere psihologică
Program sportiv, mișcare și relaxare
Program cultura-arta-muzica
Atelier protejat
Unitate protejată
Școală specială
Școală profesională specială
Liceu tehnologic special
Întreprindere socială
Altele
Serviciu
Serviciu licențiat
Serviciu acreditat
Costuri
Gratuit
Contra-cost
Ambele
Frecvență servicii
Zilnic
Săptămânal
Periodic
Modalitatea de lucru
Față în față
Online
Mixt

Lasă o recenzie

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *