Acordarea de servicii de abilitare-reabilitare

Acordarea de servicii de abilitare-reabilitare

Cel mai important lucru pentru ca copilul nostru cu TSA să își poată atinge potențialul maxim și să fie cat mai independent la varsta adulta este sa aiba oportunitati de invatare, adaptari si sprijin efectiv si cat mai de timpuriu, pentru formarea de abilitati, competente care lipsesc sau sunt slab dezvoltate raportat la vârsta sa.  

Serviciile de recuperare pe care le vizeaza parintii care suspecteaza ca au un copil cu autism sau cand copilul are deja diagnostic cert de TSA se pot obtine doar la cerere scrisa a parintilor formulata catre DGASPC sau SPAS.

Dupa evaluarea medicala a copilului si stabilirea diagnosticului de TSA da către diagnostician, puteti opta pentru a obtine un certificat de handicap.

Chiar daca nu doriți emiterea unui certificat de handicap pentru dvs (daca sunteți tanar cu autism) sau pentru copilul dvs cu autism (dacă sunteți parinte), puteți solicita SI în acest caz autoritatilor locale (SPAS /managerului de caz in localitatea unde locuiti si DGASPC la judet) acordarea de servicii de abilitare-reabilitare, conform unui plan-Planul de abilitare-reabilitare. Daca in cererea de evaluare initiala nu optati pentru acrodare de servicii de abilitare-reabilitare, nu veti avea un plan in acest sens. Potrivit legii acest plan ar trebuie sa cuprinda obiective concrete de atins, monitorizare, reevaluare, crearea unui nou plan, daca obiectivele nu sunt atinse.

Autoritatile judetene, prin DGASPC, sau primariile, prin SPAS- Serviciul public de asistență socială, au obligația să creeze serviciile la nivel judetean și local, astfel încât Planul de abilitare-reabilitare și de tranziție la viața de adult să aibă relevanță pentru copil. Adică, obiectivele care decurg din nevoile copilului sau adultului, evaluate de echipele multidiscilpinare, cele care recomandă intervenții și sprijin de diferite tipuri, să nu rămână o hârtie fără nici o valoare. Persoanele cu autism însele și părinții copiilor cu autism, prin solicitări și demersuri continue, au posibilitatea de face Planul de reabilitare un document relevat pentru dezvoltarea persoanei cu autism. Punerea în practică a drepturilor lor la sănătate, educație, muncă, locuire, participare în comunitate tot de ac.

Recomandari

  • Solicitati la SPAS/DGASPC efectuatea unei evaluări inițiale și puteti opta pentru încadrarea în grad de handicap (daca doriti acest lucru), pentru orientarea şcolară şi profesională de către COSP şi pentru planificarea serviciilor de abilitare- reabilitare.
  • Solicitati sa vi se comunice cine este managerul de caz, cel care va fi responsabil cu crearea si coordonarea implementarii planului de abilitare -reabilitare pentru dvs/copilul dvs cu autism.
  • Solicitați ca Raportul de evaluare initiala sa cuprinda toate nevoile copilului dvs. si nu doar raportate la resursele si serviciile existente la nivel local.
  • Solicitati ca fiecare profesionisti din reteaua de sprijin-echipa multidisciplinara din domeniie social, medical şi educaţional (asistentul social din comunitate, medicul de familie, psihopedagogul sau pedagogul, psihologul şi, după caz, un medic specialist, un logoped, un kinetoterapeut şi alţii) să formuleze o diagnoză sau concluzii referitoare la situaţia particulară a copilului, care sa fie incluse în Planul de reabilitare si din care sa fie formulate obiectivele de abilitare -reabilitare.
  • Solicitati ca obiectivele din Planul de abilitare-reabilitare sa fie clare, realiste, observabile si măsurabile, să fie precizată clar și data reevaluarii, responsabilul pentru fiecare obiectiv înscris in Plan
  • Solicitați ca Planul de reabilitare să cuprindă cel putin prevederile Ordinului Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016, pe care trebuie să îl studiați temeinic.
  • La semnarea Contractului cu familia copilului cu dizabilităţi şi/sau CES acordați atenție și solicitati ca Planul de abilitare-reabilitare sa fie in acord cu evaluarea initiala, să cuprindă concluziile și recomandările profesioniștilor echipei multidisciplinare, obiective clare, realiste, observabile și măsurabile, să fie precizată clar și data reevaluării planului, responsabilul pentru fiecare obiectiv înscris în Plan.
  • Informati-vă și acționați!

––––––––

Model plan abilitare-reabilitare aici.

Model cerere incadrare in gras de handicap sau acordare servicii de abilitare-reabilitare aici

Model contract cu familia copilului cu dizabilităţi şi/sau CES aici

ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *