CERERE INSTITUIRE CURATELĂ

CERERE INSTITUIRE CURATELĂ

Sediul materiei:

∙ Art. 178-182 C. civ. 

∙ Art. 527-537 C. proc. civ. 

Instanţa ….. 

Domnule Preşedinte, 

Subsemnatul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința  în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința în….., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ….., prenume …..) reprezentat prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact, solicităm

 INSTITUIREA CURATELEI 

pentru numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/reședința în….., având codul numeric personal….., 

În fapt, învederăm faptul că ….., astfel că se impune numirea unui curator.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 178 și urm. din C.civ.

 În dovedire, depunem următoarele înscrisuri: ….. . 

………………..

………………….

Depunem prezenta într-un singur exemplar . 

Anexez împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare. 

Data, Semnătura , 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei………….


Pagina 131-132 din ghid

Descarcă formularul aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *